Gå til hovedindhold

Dit barns udvikling og trivsel

Dit barns udvikling og trivsel er vigtig for os. Derfor arbejder vi løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik - bl.a. gennem brug af læreplaner.

Trappe som klatrevæg
 • Læs op

Indhold

  I Børnenes Ø er udgangspunktet, at børn skal have et godt børneliv. Vi ser barndommen som en fase i livet og en helt afgørende periode for dit barns videre livsforløb.

  Børnene skal opleve trivsel, udvikling, læring og dannelse, men det skal ske på en meningsfuld måde for børnene, så deres hverdagsliv i daginstitutionen får en værdi i sig selv.

  Vores personale vil sikre de overordnede rammer for, at det bliver muligt. Det vil være gennem en hverdag fyldt med gode øjeblikke, trygge relationer og støttende hænder, der følger dit barn fra det starter i vuggestuen til det træder ud af børnehaven. De børn, vi sender af sted i skole, vil have udviklet et godt fundament af selvværd og selvtillid, som de kan trække på videre i livet.

  PÆDAGOGIK

  Forudsætningen for et godt pædagogisk læringsmiljø er, at personalet løbende er opmærksomme på, hvordan dagen tilrettelægges, og hvordan vi organiserer og strukturerer os.

  Vi tilrettelægger det pædagogiske læringsmiljø således, at vi tager hensyn til det enkelte barns behov og udviklingsmuligheder og samtidig ser på gruppen som helhed. Vi ser med andre ord på, hvad lige præcis dit barn har brug for og samtidig, hvordan vi kan tilgodese alles behov i gruppen. Vi er også meget opmærksomme på børnefællesskabet, børnegruppens sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger for at deltage i de forskellige aktiviteter.

  I Børnenes Ø danner den Pædagogiske Læreplan grundlag for vores pædagogiske arbejde med børnene. Læreplanen beskriver, hvordan vi etablerer et pædagogisk læringsmiljø, der med leg, planlagte aktiviteter, spontane aktiviteter og daglige rutiner, giver børnene mulighed for at trives, lære, udvikle sig og dannes.

  Pædagogiske læreplans-temaer / principper

  I dagligdagen arbejder vi med seks læreplans-temaer / principper, som understøtter dit barns udvikling og trivsel:

  • Alsidig personlig udvikling
  • Social udvikling
  • Kommunikation og sprog
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Natur, udeliv og science
  • Kultur, æstetik og fællesskab

  Temaerne er også med til at sikre en afvekslende hverdag, og at dit barn får nye og spændende udfordringer.

  I den Pædagogiske læreplan kan du læse mere om, hvordan vi arbejder med temaerne i hverdagen - og hvad de pædagogiske mål med temaerne er.

  Pædagogisk læreplan

  Evaluering af pædagogisk læreplan

  Aarhus Kommune fører tilsyn med vores og de øvrige dagtilbud i kommunen.

  Her kan du læse om vores særlige opmærksomhedspunkter i tilsynet indtil videre. Du kan også læse hvordan vi arbejder med opmærksomhedspunkterne i tilsynet frem mod det nye uvildige tilsyn.