Gå til hovedindhold

Samarbejde med forældre

I Børnenes Ø vægter vi et godt samarbejde mellem dig som forælder og det pædagogiske personale i dit barns daginstitution højt. Et godt samarbejdet baseret på gensidig tillid er afgørende for dit barns udvikling, trivsel og læring.

Gyngehjul på legeplads
 • Læs op

Indhold

  Forældre og pædagoger kan noget forskelligt. Som forælder er du den vigtigste voksne i dit barns liv. Du er den, der kender dit barn bedst, og vi værdsætter, at du deler din viden med det pædagogiske personale i institutionen. I vuggestuen eller børnehaven kan det være en uvurderlig viden, som hjælper os med at tage hånd om dit barn i hverdagen. Samtidig kan personalet i institutionen have en viden om dit barn, som kan være gavnlig for dig. Det kan være hændelser fra hverdagen, som vi gerne vil dele med dig. Men det kan også være mere generelle iagttagelser i forhold til dit barns sociale, motoriske eller sproglige udvikling, som vi synes, der skal tages hånd om. Med andre ord – vi har alle en viden om barnet fra forskellige sammenhænge, og den viden skal vi dele for at sikre dit barns udvikling og trivsel bedst muligt.

  Kommunikation

  Vi prioriterer den åbne, ærlige og direkte dialog omkring barnet, så der ikke er noget, der kommer som en overraskelse for hverken forældre eller personalet i daginstitutionen. Derfor vil vi bede dig komme til os, hvis der er noget, du undrer dig over eller gerne vil have en samtale om.  

  Meget kommunikation vedrørende dit barn foregår, når du afleverer og henter barnet. Det kan fx være information om, hvordan barnet har sovet, om det har spist eller bare generelle oplevelser fra hverdagen. Men nogle gange er der brug for en lidt mere struktureret samtale, og derfor inviterer vi dig også til forskellige møder:

  • Status-udviklingssamtaler i vuggestuen, når barnet er 9-14 måneder og igen, når det er ca. 2 år og 8 måneder
  • Samtale ved overgang fra børnehave til skole
  • Individuelle samtaler – ud over ovennævnte kan du altid aftale en individuel samtale efter behov

  I hverdagen bruger vi Aula til mere generelle, skriftlige informationer. Her finder du også opslag og personlige beskeder.

  En tryg start for dit barn

  I Børnenes Ø gør vi rigtig meget ud af, at nye børn og forældre skal føle sig trygge og velkomne.

  For at sikre en god start i institutionen inviterer vi dig til en opstart-samtale, hvor vi udveksler vigtig information om barnet, familien og institutionen.

  Alle nye forældre får udleveret en velkomstmappe med relevant information om Børnenes Ø, og sammen aftaler vi, hvordan opstarten i institutionen skal være. Vores erfaring er, at det forløber bedst, hvis du er sammen med dit barn i de første dage og derefter lader barnet være alene hos os i nogle korte dage. Vores personale holder hele tiden øje med, hvordan dit barn reagerer på opstarten, og hvis det er nødvendigt, ændrer vi planen.

  Se taksterne for pasning i Aarhus Kommune HER.

  Bestyrelsen

  Bestyrelsen i Børnenes Ø består af fem bestyrelsesmedlemmer og fem suppleanter.

  Bestyrelsen mødes 4-5 gange årligt, og her drøftes emner som fx kostordning, økonomi eller lign. Bestyrelsen deltager også i ansættelse af personale.

  Som medlem af vores bestyrelse er du med til at sikre et godt samarbejde mellem forældre, medarbejdere og ledelsen på tværs af afdelingen, og du er talerør for forældrene. Du har også mulighed for at bringe dine synsvinkler i spil, når I for eksempel skal udarbejde principper for dagtilbuddet.

  Læs mere om bestyrelser under aarhus.dk/demokrati.

  Du kan kontakte bestyrelsen ved at sende en mail til dagtilbudslederen; kives@aarhus.dk, der vil formidle henvendelsen videre til bestyrelsen. Eller ved at kontakte formanden for bestyrelsen.

  FORMAND

  Rikke Thomadsen
  Mail: rikkethomadsen@gmail.com

  ØVRIGE MEDLEMMER

  Kasper Hendrup (næstformand)
  Jesper Dolleris 
  Anders Hagelskjær
  Anna Schröder
  Hanne F. Rasmussen (medarbejderrepræsentant)
  Karina Jensen (medarbejderrepræsentant)
  Kirsten H. Vestergaard (dagtilbudsleder)

  SUPPLEANTER

  Ditte Sangill
  Karoline Thostrup 
  Frederik Foldager
  Dinah Khatir
  Lise Sørensen

  2024

  2023

  2022

  2021